Часа
  • 0
  • 0
Минути
  • 0
  • 0
Секунди
  • 0
  • 0
Пазарувай с до -80% намаление

Финансирано от европейския съюз

Пазарувай онлайн 24/7

ТРЕНД МЕДИЯ ЕООД подписа договор BG-RRP-3.005-0467-C01 от 05.06.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа, с предмет изпълнение на проект: BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Обща цел на проекта: Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Обща стойност: 15 600 лв., от които 15 600 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 05.06.2023 г.
Край: 05.06.2024 г.

Дата: 05.06.2023 г.

Онлайн чат
Онлайн
Телефон
Адрес

ТОП марки